Manuella maskiner

Svarv

3_Manuell_Svarv_500_L_1500

Kapacitet: ø 500 L = 1500

Fräsmaskin

6_Manuell_Fras_X1000_Z_400_Y_400

Kapacitet:
X = 1000
Z = 400
Y = 400

Svarv